Mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Việc đầu tiên trước khi muốn giao dịch chứng khoán là phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán, từ tài khoản này, khách hàng có thể kiểm tra số dư chứng khoán, số dư tiền, đặt lệnh mua/bán chứng khoán, kiểm tra lịch sử giao dịch và thực hiện các lệnh, dịch vụ khác do công ty chứng khoán cung cấp.

Việc mở tài khoản chứng khoán có thể thực hiện ở bất kỳ trụ sở, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của các công ty chứng khoán đang hoạt động tại Việt Nam. Với việc phát triển của công nghệ, các công ty chứng khoán ngày nay đã cho phép khách hàng thực hiện mở tài khoản trực tuyến mà không cần phải đến các chi nhánh.

Để mở tài khoản, khách hàng chỉ cần chuẩn bị CMND hoặc thẻ căn cước, sau đó điền thông tin theo mẫu yêu cầu mở tài khoản. Trong trường hợp khách hàng đến các chi nhánh của công ty chứng khoán sẽ được nhân viên hướng dẫn cung cấp một bộ hồ sơ đăng ký mở tài khoản để điền thông tin. Trong trường hợp khách hàng mở tài khoản trực tuyến, sẽ điền thông tin theo mẫu từ website, sau đó nhân viên của công ty chứng khoán sẽ liên hệ để hoàn tất hồ sơ.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, ngoài Passport thì cần có giấy chứng nhận mã số GDCK do trung tâm lưu ký chứng khoán cấp và thông tin tài khoản gó p vốn đầu tư gián tiếp.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Smartchoice - lựa chọn sản phẩm tốt nhất
Logo
Reset Password