Cashback – hình thức tạo thu nhập thụ động qua mua sắm online

597

Tạo thu nhập thụ động khi bạn mua sắm online thông qua chức năng Cashback (hoàn tiền). Hoàn tiền chính là việc bạn nhận lại một tỷ lệ tiền mặt nhất định mỗi khi mua sắm thành công, tỷ lệ này cao hay thấp tùy thuộc vào nhà cung cấp hay sản phẩm mua sắm.

Số tiền bạn nhận được thực chất là chi phí marketing mà nhà cung cấp sẵn sàng thanh toán để thu hút khách hàng.

Với xu hướng mua sắm online ngày càng phổ biến, tại sao chúng ta không tạo ra nguồn thu nhập thụ động thông qua hình thức Hoàn tiền mới này.

Ý kiến của bạn