Quỹ Mở là sản phẩm đầu tư phổ biến và thông dụng, nhằm giúp hoạch định tài chính ngắn hạn và dài hạn. Quỹ Mở được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm; được giám sát bởi ngân hàng thương mại và quản lý bởi Ủy ban chứng khoán nhà nước thuộc bộ tài chính.

LIÊN HỆ

Phone: 0888841256
Email: dung.dao@smartchoice.vn
Web: dautu.smartchoice.vn

ĐỊA CHỈ

180 Nguyen Thi Minh Khai
Quận 1, TPHCM
Đầu tư Quỹ Mở

TƯ VẤN CHO TÔI