Tìm hiểu bản dự thảo kế hoạch bảo hiểm

Bản dự thảo kế hoạch bảo hiểm nhân thọ là bản mô tả những quyền lợi mà người tham gia được hưởng, thông tin chi tiết người mua, người thụ hưởng, dòng tiền bao gồm tiền phí đóng bảo hiểm cũng như giá trị nhận lại qua thời gian ứng với mỗi trường hợp.
Tìm hiểu bản dự thảo kế hoạch bảo hiểm

Bản dự thảo kế hoạch bảo hiểm nhân thọ là bản mô tả những quyền lợi mà người tham gia được hưởng, thông tin chi tiết người mua, người thụ hưởng, dòng tiền bao gồm tiền phí đóng bảo hiểm cũng như giá trị nhận lại qua thời gian ứng với mỗi trường hợp.

Để hiểu rỏ hơn bản dự thảo có thể giúp bạn có những thông tin gì trước khi quyết định tham gia kế hoạch, chúng ta hãy cùng xem một bản dự thảo mẫu sản phẩm “Chắp cánh tương lai của công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam để hiểu rõ hơn.

Bản dự thảo được thiết lập trên cơ sở các thông tin mà khách hàng cung cấp như loại sản phẩm, tuổi người tham gia (người mua), tuổi người được bảo hiểm, giá trị bảo hiểm, nghề nghiệp, các sản phẩm bổ trợ mà người mua chọn tham gia.

Trang bìa: Tên sản phẩm và đặc điểm cơ bản của sản phẩm với những quyền lợi chính
Trang 1 & 2tthông tin chi tiết của bên mua bảo hiểm & bên được bảo hiểm, số phí phải đóng, quyền lợi bảo hiểm tối đa

Trang 3&4: tran thông tin chi tiết các quyền lợi của sản phẩm, và những giải thích về quyền lợi sản phẩm
Trang 4: chi tiết quyền lợi sản phẩm (tiếp)
Trang 5: diễn giải quyền lợi với những loại bệnh và thương tật được nhận quyền lợi. Tùy theo sản phẩm mà danh sách các loại bệnh và thương tật có thể khác nhau.

Trangg 6: minh hoa quyền lơị qua bảng chittiết dòng tiền, thông qua bảng minh họa này, khách hàng sẽ biết được giá trị hợp đồng, hay giá trị tiền mặt của hợp đồng theo thời gian. Giá trị nhận được khi kết thúc
Trang 8: những thông số tạo nên bảng chi tiết dòng tiền

Với mỗi công ty khác nhau, sản phẩm khác nhau, bản dự thảo có thể khác nhau nhưng đều có chung mục đích và bố cục.

Như vậy, chỉ với bản dự thảo kế hoạch, khách hàng đã có thể hình dung ra những quyền lợi mà mình nhận được khi tham gia sản phẩm. Có rất nhiều khách hàng sau khi xem qua bản kế hoạch dự thảo đã quyết định tham gia sản phẩm.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Smartchoice - lựa chọn sản phẩm tốt nhất
Logo
Reset Password