Miễn phí giao dịch chứng khoán tại VPS

1.023

Công ty Chứng khoán ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPS) vừa giới thiệu ra thị trường tính năng mở tài khoản giao dịch chứng khoán trong vòng 5 giây.

Theo đó, ngay sau khi hoàn thành các bước khai báo thông tin theo yêu cầu, hệ thống VPS sẽ tiếp nhận và nhà đầu tư ngay lập tức có thể thực hiện các lệnh nộp tiền, đặt lệnh chứng khoán cơ sở, xem sao kê tài khoản…

Sau khi nộp bản gốc hồ sơ trong vòng 10 ngày làm việc, nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch khác như giao dịch chứng khoán cơ sở, chuyển tiền, giao dịch lô lẻ, thực hiện quyền…

Nhà đầu tư sẽ được miễn phí giao dịch dài hạn với giao dịch chứng khoán phái sinh, và khách hàng mới mở tài khoản thường cũng được miễn phí giao dịch.

-smartchoice-

Ý kiến của bạn