TCBS hoàn tiền không giới hạn 0.1% cho nhà đầu tư Quỹ Mở

554

Công ty chứng khoán Kỹ thương vừa giới thiệu ra thị trường chương trình hoàn tiền không giới hạn cho nhà đầu tư tham gia quỹ Mở iBond hoặc iFund từ ngày 10/04/2019. Theo đó, tất cả các khách hàng của TCBS đã mở tài khoản trực tuyến khi thực hiện đầu tư trái phiếu, cổ phiếu hoặc chứng chỉ Quỹ qua TCInvest đều được hoàn tiền không giới hạn 0.1% trên giá trị giao dịch, đồng thời được tặng gói ưu đãi iWealth Pro thời hạn 1 năm.

-smartchoice-

Ý kiến của bạn