Cách nhận biết khi bị người khác block tài khoản Facebook

1.087

Việc người khác block tài khoản Facebook của bạn có nghĩa bạn không thể tìm, kết bạn, nhắn tin hay nhận cập nhật hoạt động của tài khoản đó. Để biết tài khoản của bạn có rơi vào trườn hợp như vậy không, bạn hãy thử một trong các cách sau.

Cách 1: Sử dụng công cụ Search của Facebook 

Truy cập tài khoản Facebook của bạn. Sau khi truy cập thành công, nhìn lên thanh công cụ trên cùng “Search” 

Trên thanh công cụ tìm kiếm, nhập tên mà bạn nghi ngờ block tài khoản của bạn cần tìm kiếm, sau đó Enter. Chọn mục People. Trong một vài trường hợp, tên tài khoản block bạn có thể hiện ra ở mục All (Tất cả), nhưng sẽ không hiển thị trong mục People

Nếu trong mục People hiển thị tên tài khoản mà bạn nghi ngờ, click vào tài khoản đó, nếu hiện lên trang Profile có nghĩa tài khoản này chỉ tạm thời unfriend bạn mà thôi. 

Nếu bạn không tìm thấy tài khoản bạn cần tìm, có nghĩa tài khoản này đã block và bạn không thể nhìn thấý họ

Cách 2: Sử dụng danh sách bạn bè

Truy cập tài khoản Facebook

Chọn danh sách bạn bè (Friend list), sau đó chọn thanh công cụ tìm kiếm (Search)

Nhập tên tài khoản bạn cần tìm vào thanh công cụ, nếu hiện ra tên tài khoản cần tìm thì tài khoản đó chưa block bạn, nếu bạn không tìm thấy thì tài khoản này đã bị xóa hoặc đã block tài khoản của bạn.

nhập tên tài khoản cần tìm

Cách 3: sử dụng tin nhắn Facebook Messenger

Truy cập tài khoản Facebook, chọn biểu tượng Facebook Messenger. 

Chọn xem tất cả các tin nhắn See all message

Chọn đến tin nhắn mà bạn và tài khoản bạn nghi ngờ, và mở tin nhắn ra

Click vào dấu chấm than (!) góc phải trên cùng màn hình, sẽ xuất hiện cửa sổ nhỏ bao gồm thông tin của liên hệ. Bạn click vào tên tài khoản, nếu tài khoản này đã block bạn hoặc không còn tồn tại: sẽ không xuất hiện link đến trang thông tin tài khoản

Cách 4: hỏi những người bạn chung trong friendlist xem tài khoản đó còn hoạt động hay không, nếu tài khoản đó xuất hiện trên friend list nhưng tài khoản bạn không tìm thấy thì chắc chắn rằng họ đã block tài khoản của bạn.

Hỏi trực tiếp chủ tài khoản nếu bạn đủ thân thiết để làm việc này, hỏi lí do tại sao lại block tài khoản của bạn hoặc kiểm tra xem có phải do lỗi vô ý hay không

-Quảng cáo-

Ý kiến của bạn