Cách tính trợ cấp thất nghiệp & thời gian hưởng trợ cấp

Cách tính trợ cấp thất nghiệp
trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng 60% mức lương cơ sở tính BHTN 6 tháng cuối cùng trước khi nghỉ việc, giới hạn tối đa 5 lần mức lương cơ sở

Mức trợ cấp thất nghiệp được tính dựa theo các nguyên tắc sau

Mức hưởng được tính bằng 60% trung bình mức lương cơ sở để tính BHTN 6 tháng cuối cùng trước khi nghỉ việc. Mức hưởng giới hạn tối đa 5 lần mức lương tối cơ sở nếu người lao động thuộc đối tượng hưởng lương do nhà nước qui định (theo hiện hành là 1.600.000/tháng), hoặc tối đa 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động hưởng theo chế độ tiền lương do Người lao động quyết định (mức 4.420.000/tháng áp dụng doanh nghiệp thuộc Vùng 1, mức 3.920.000/tháng áp dụng doanh nghiệp thuộc Vùng 2,mức 3.430.000/tháng áp dụng doanh nghiệp thuộc Vùng 3,mức 3.070.000/tháng áp dụng doanh nghiệp thuộc Vùng 4)

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối thiểu là 3 tháng và tối đa là 12 tháng

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối thiểu là 3 tháng nếu thời gian làm việc trước khi nghỉ việc là từ 12 tháng – 36 tháng, và sẽ tăng thêm mỗi tháng tương ứng với thời gian làm việc thêm 12 tháng theo nguyên tắc làm tròn số. Ví dụ người lao động làm việc 15 tháng thì thời gian hưởng trợ cấp là 3 tháng, nếu thời gian làm việc là 44 tháng thì thời gian hưởng trợ cấp là 4 tháng. Thời gian tối đa hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện hành là 12 tháng.

Cách tính trợ cấp thất nghiệp

Để tính mức trợ cấp, ta điền thông tin loại hình lao động trước khi nghỉ việc, ngày bắt đầu làm việc, ngày kết thúc làm việc và nhập mức lương làm cơ sở tính BHTN 6 tháng cuối cùng theo bản tính sau, sau đó chọn Tính kết quả.

Hướng dẫn nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp

Sau khi nhập kết quả, nếu thời gian làm việc ít hơn 12 tháng sẽ không đủ điều kiện nhận trợ cấp. Trong trường hợp thời gian làm việc từ 12 tháng trở lên và có đủ thông tin lương cơ sở tính BHTN 6 tháng, bảng tính sẽ cho ra kết quả mức trợ cấp và thời gian người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mong nhận được ý kiến đóng góp để bảng hướng dẫn cách tính trợ cấp thất nghiệp ngày càng hoàn thiện

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Smartchoice - lựa chọn sản phẩm tốt nhất
Logo
Reset Password