Fubon – Phúc Bảo An Kim

  • Người được bảo hiểm: 0- 65  tuổi
  • Thời hạn đóng phí: 10,20 năm
  • Thời hạn bảo hiểm:  đến khi đủ 70 tuổi
  • Yêu cầu bồi thường: n.a
Đăng ký

Mô tả


ĐẶC ĐIỂM

sẽ bảo hiểm cho gia đình bạn khi những biến cố không mong đợi ập đến và giúp bạn thực hiện những kế hoạch trong tương lai hoặc kế hoạch về hưu.

Tuổi tham gia Thời hạn hợp đồng Thời hạn đóng phí
  • 0 – 55 tuổi
đến khi đủ 70 tuổi 10,20 năm

QUYỀN LỢI CHÍNH

  • Quyền lợi tiền mặt: 115% tổng phí chuẩn đã đóng (thời hạn đóng phí 10 năm), 130% tổng phí chuẩn đã đóng (thời hạn đóng phí 20 năm)
  • Quyền lợi bảo hiểm tử vong & TTTBVV không do tai nạn: gía trị lớn nhất giữa (STBH,105% tổng phí đã đóng,Giá trị tài khoản), thêm đến 200% STBH nếu do tai nạn
CÁC QUYỀN LỰA CHỌN

  • Tham gia các sản phẩm bổ trợ
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

  • n.a

DỊCH VỤ


 

 

Thông tin bổ sung

Độ tuổi tham gia

0 – 55 tuổi

Thời hạn đóng phí

Thời hạn bảo hiểm

Kết thúc năm 70 tuổi

Công ty bảo hiểm

Fubon Life

Giá trị tiền mặt

Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng

Quyền lợi nhận tiền mặt

Không

Mức bồi thường tử vong

Giá trị lớn nhất giữa (STBH, 105% phí chuẩn đã đóng, Giá trị hợp đồng), Thêm đến 200%STBH nếu do tai nạn

Mức bồi thường TTTBVV

100% quyền lợi tử vong

Quyền lợi tham gia đầu tư

Quyền lợi điều trị ung thư

Quyền lợi hưu trí

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Fubon – Phúc Bảo An Kim”