Manulife – Điểm tựa đầu tư

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
 • Người được bảo hiểm: 1 tháng đến 65 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn bảo hiểm
 • Thời hạn bảo hiểm: Đến 85 tuổi
 • Số tiền bảo hiểm: Tối thiểu 50 triệu
 • Yêu cầu bồi thường trực tuyến với Easyclaim
Đăng ký

 

ĐẶC ĐIỂM là sản phẩm bảo hiểm kết hợp đầu tư, khách hàng vừa được bảo vệ toàn diện với mức bảo hiểm cao trong khi vừa gia tăng tích lũy thông qua việc lựa chọn đầu tư qua các quỹ với mức độ chấp nhận rủi ro phù hợp.
Tuổi tham gia Thời hạn bảo hiểm Thời hạn đóng phí
Từ 1 tháng đến 65 tuổi Đến 85 tuổi Bằng thời hạn bảo hiểm

QUYỀN LỢI CHÍNH

 • Quyền lợi đầu tư: chủ động và linh hoạt lựa chọn và chuyển đổi các Quỹ tùy theo nhu cầu. Quyền rút tiền mặt cho những nhu cầu khẩn cấp.
 • Quyền lợi duy trì hợp đồng: nhận tiền mặt mỗi 3 năm theo mức 3% trung bình cộng Giá trị tài khoản cơ bản của 3 năm; nhận tiền mặt 100% Phí Cơ bản thực thu trong 3 năm đầu vào năm thứ 10; nhận tiền mặt 300% Phí Cơ bản thực thu trong 3 năm đầu vào năm thứ 20.
 • Quyền lợi đáo hạn: nhận tiền mặt 100% Giá trị hợp đồng
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong (nâng cao): nhận Giá trị tài khoản hợp đồng Số tiền bảo hiểm

QUYỀN LỢI KHÁC

Quyền chọn mua các sản phẩm bổ trợ: trợ cấp y tế nằm viện, bảo hiểm sức khỏe, quyền lợi miễn nộp phí, quyền lợi bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng; mua bảo hiểm sức khỏe cho người thân


DỊCH VỤ 

 • Bảo lãnh viện phí với thẻ Manucare
 • Yêu cầu bảo hiểm trực tuyến Easyclaim

Specification: Manulife – Điểm tựa đầu tư

Độ tuổi tham gia

Công ty bảo hiểm

Quyền lợi nhận tiền mặt

Quyền lợi tham gia đầu tư

Các quyền lợi khác

Thời hạn đóng phí

Thời hạn bảo hiểm

Giá trị tiền mặt

Mức bồi thường tử vong

Mức bồi thường TTTBVV

Quyền lợi điều trị ung thư

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Manulife – Điểm tựa đầu tư”

Smartchoice - lựa chọn sản phẩm tốt nhất
Logo
Reset Password