Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

  • Phiếu yêu cầu mở tài khoản và giao dịch quỹ mở
  • Văn bản ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực (nếu có);
  • Bản sao chứng thực CMND/hộ chiếu Nhà Đầu Tư và người được ủy quyền (nếu có) hoặc bản photo được ĐLPP đối chiếu đúng với bản chính;
  • Bản sao (copy) Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản Góp Vốn Mua Cổ Phần (CCA) hoặc tài khoản Vốn Đầu Tư Gián Tiếp (đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài) (nếu có).
  • Bản sao (copy) giấy xác nhận mã số giao dịch từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán (“TTLKCK”) (đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài).
  • Hồ sơ khác

Description

 

QUỸ ĐẦU TƯ SSIBF
Loại hình Quỹ:  Quỹ trái phiếu Mức độ rủi ro: thấp
Phí mua : 0.25% đến 0.75% tùy giá trị giao dịch Giá trị mua tối thiểu 1.000.000
Phí bán: từ 0% đến 1.25% tùy thời gian nắm giữ Số dư tối thiểu: 100 chứng chỉ Quỹ

Chiến lược đầu tư

Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động dựa trên các đánh giá tổng thể về chính sách vĩ mô, triển vọng nền kinh tế, mức độ tăng trưởng của ngành cùng đánh giá sức khỏe tài chính của các tổ chức phát hành.

Danh mục đầu tư của Quỹ sẽ được cấu trúc theo hướng đa dạng hóa, kết hợp giữa các tài sản có mức độ rủi ro từ thấp đến cao theo tỷ lệ phù hợp để đạt được mục tiêu đầu tư trong dài hạn. Linh hoạt tận dụng các cơ hội thị trường để gia tăng giá trị cho Quỹ trong ngắn hạn.

Tỷ lệ phân bổ tài sản đến 80% vào tín phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá


Đặc điểm

Phù hợp với nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn trong đầu tư với kỳ vọng lợi nhuận vượt trội so với lãi suất tiết kiệm ngân hàng.


Thông tin giao dịch

  • Tên thụ hưởng: Quỹ đầu tư trái phiếu SSI
  • Số tài khoản: 1221.000.1282.562
  • Tại ngân hàng: Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
  • Nội dung: [Số tài khoản] [Tên nhà đầu tư]  SSIBF

Công ty cổ phần quản lý Quỹ SSI

SSIAM là công ty TNHH một thành viên thuộc 100% sở hữu của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI, một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư cho các khách hàng cá nhân và tổ chức nhằm bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản cho khách hàng.

Với lợi thế là thành viên của SSI, SSIAM có ưu thế khi tận dụng được nguồn thông tin cũng như tính thanh khoản của thị trường tạo nên những giá trị cho cổ đông của quỹ mà công ty quản lý.


 

Additional information

Loại hình Quỹ

Trái phiếu

Mức độ rủi ro đầu tư

Thấp

Kỳ vọng lợi nhuận

Không cao

Thời gian hoạt động

1-3 năm

Phí mua

0.25%/giao dịch trên 10 tỷ, 0.5%/giao dịch từ 1 tỷ – 10 tỷ, 0.75%/giao dịch dưới 1 tỷ

Giá trị mua tối thiểu

1 triệu/giao dịch

Phí bán

0.75%/giao dịch cho thời gian nắm giữ từ 12-24 tháng, 0% cho thời gian trên 24 tháng, 1.25%/giao dịch cho thời gian nắm giữ dưới 12 tháng

Giá trị nắm giữ tối thiểu

100 chứng chỉ Quỹ

Benchmark

N.A

Kết quả hoạt động 2017

n.a

Kết quả hoạt động 2018

7.6%

Chương trình đầu tư định kỳ

Không có chương trình đầu tư định kỳ

Tần suất giao dịch

Hàng ngày

Qui trình bán thu tiền về

Hàng ngày (làm việc), Nhận tiền ngày T 4

Hỗ trợ giao dịch trực tuyến

Không có giao dịch trực tuyến

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *