Bảo hiểm giáo dục

555

BẢO HIỂM GIÁO DỤC

Bảo hiểm giáo dục là sản phẩm được thiết kế nhằm đảm bảo chắc chắn tài chính cho con học đại học khi đến tuổi 18. Với sản phẩm này, trẻ em là đối tượng chính, đổng thời được bảo hiểm suốt giai đoạn hợp đồng có hiệu lực trong khi cha/mẹ là người mua bảo hiểm đồng thời là người được bảo hiểm thứ 2.

Như vậy, bảo hiểm giáo dục hướng đến trẻ em, khi cha mẹ tham gia bảo hiểm giáo dục là đã  chắc chắn đảm bảo nguồn tài chính cho con khi đến 18 tuổi.Từ khi hợp đồng có hiệu lực, ngoài ngườ được bảo hiểm là  trẻ em thì người trụ cột tài chính (cha hoặc mẹ) cũng đồng thời  được bảo hiểm, trong trường hợp có  rủi ro xảy ra với người trụ cột tài chính dẫn đến  mất chi trả, công ty bảo hiểm sẽ tài trợ tài chính hàng năm cho trẻ em đến khi 18 tuổi, đồng thời  miễn phí đóng bảo hiểm hàng năm mà quyền lợi tài chính học  vấn vẫn đảm bảo như bình thường.

TẠI SAO NÊN THAM GIA BẢO HIỂM GIÁO DỤC

Cha mẹ luôn mong muốn con cái được học trong môi trường tốt nhất để có sự nghiệp  vững vàng trong tương lai. Chi phí giáo dục ngày càng tăng, do đó việc chuẩn bị từ sớm  là cần thiết để đảm bảo  chắc chắn cho tương lai học vấn của con. Rủi ro là  điều không ai mong muốn, một kế hoạch bảo hiểm là cách để đảm bảo việc rủi ro không ảnh hưởng đến  kế hoạch học vấn của trẻ em.

[wpsm_reviewbox title=”So sánh bảo hiểm và gửi tiết kiệm” pros=”- Bảo hiểm giáo dục và gửi tiết kiệm đều trả lãi ;- Bảo hiểm hỗ trợ tài chính khi gặp rủi ro, đảm bảo chắc chắn nguồn tài chính khi trẻ 18 tuổi. Tiết kiệm ngân hàng hoàn trả theo số gốc + lãi;;” cons=”- Bảo hiểm đòi hỏi đóng cùng 1 khoản phí liên tục trong nhiều năm, nếu không sẽ bị hủy;- Tiết kiệm do khách hàng chủ động thực hiện, tùy vào khả năng tài chính;” score=”8″ ]

Một số sản phẩm bảo hiểm giáo dục đang có trên thị trường

 

Ý kiến của bạn