Bảo hiểm kết hợp đầu tư

325

Bảo hiểm đầu tư là sản phẩm kết hợp bảo hiểm và đầu tư. Người tham gia bảo hiểm có thêm quyền lựa chọn đầu tư để gia tăng tích lũy tài sản.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư

Chủ hợp đồng có 2 quyền lợi bao gồm quyền lợi được bảo vệ và quyền lợi tham gia đầu tư tích lũy tài sản
Khoản phí bạn nộp cho công ty bảo hiểm bao gồm 2 phần, phần phí đóng cho quyền lợi bảo hiểm, và khoản đóng thêm cho lựa chọn đầu tư vào các Quỹ. Giá trị các khoản đầu tư được đánh giá định kỳ, tùy thuộc vào kết quả của Quỹ chung.

Trong suốt thời hạn hiệu lực của hợp đồng, người tham gia bảo hiểm vừa được hưởng các  quyền lợi bảo hiểm, bao gồm quyền lợi của các  sản phẩm bảo hiểm thông thường,đồngg thời gia tăng tích lũy với các khoản đầu tư do mình lựa chọn.

Tại sao sản phẩm này được yêu thích

Chủ hợp  đồng được  quyền lựa  chọn giữa các Quỹ  theo mức độ rủi ro từ thấp đến cao,  quyyn lợi được  rút tiền mặt khi cần, việc tham gia đầu tư hoàn toàn tự nguyện theo  điều kiện tài chính của chủ hợp  đồng. Việc đầu tư được quản lý bởi đội ngữ chuyên gia đầu tư, chủ hợp đồng không cần theo dõi và không cần có kinh nghiệm trong đầu tư.

Nếu bạn chỉ thực sự quan tâm đến các quyền lợi bảo hiểm thì không cần thiết phải tham gia  sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.

Những rủi ro cần lưu ý khi tham gia sản phẩm 

  • Gía trị các khoản đầu tư tùy thuộc vào kết qủa  hoạt động đầu tư của các Quỹ, công ty bảo hiểm không cam kết  lãi suất đầu tư.
  • Những kết quả đầu tư trong quá khứ không phản ánh kết quả sẽ lặp lại  trong tương lai.

Ưu khuyết điểm sản phẩm

Chủ hợp đồng được bảo vệ toàn diện trước rủi ro

Hưởng giá trị hoàn lại từ phí đóng bảo hiểm và khoản tiền đầu tư không đảm bảo

Quyền lựa chọn các loại Quỹ để đầu tư tùy theo mức độ rủi ro

Không mất thời gian theo dõi thị trường

Chủ hợp đồng cam kết chịu rủi ro đầu tư nếu có

Đóng phí định kỳ trong suốt thời gian đóng phí

Các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư đang có trên thị trường

Ý kiến của bạn