Những điều lưu ý khi tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư

439
Yêu cầu của nhiều người đối với một sản phẩm bảo hiểm hiện nay không chỉ có chức năng bảo vệ bạn và gia đình mà còn là một khoản đầu tư sinh lợi. Hiểu được nhu cầu đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết ra đời. Lợi ích của sản phẩm đó là không thể phủ nhận nhưng đã là sản phẩm đầu tư thì sẽ có rủi ro. Sau đây là những điều lưu ý khi tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.

Bảo hiểm liên kết đầu tư

Lợi nhuận nhiều thì rủi ro cao

Thị trường đầu tư là một thị trường đầy biến động. Khi quyết định đầu tư, bạn phải chấp nhận sẽ gặp những rủi ro, thua lỗ. Không phải lúc nào các công ty đầu tư cũng đầu tư đúng và đảm bảo sinh lợi cho bạn bởi thế bạn cần lưu ý một số vấn đề.

Thứ nhất, bạn chỉ nên chọn các sản phẩm bảo hiểm liên kết phù hợp với điều kiện kinh tế, nhu cầu của bạn và gia đình. Thứ hai, các công ty đầu tư có các chuyên gia có chuyên môn trong lĩnh vực đầu tư sẽ hạn chế rủi ro tối đa.

Cần phải có một số hiểu biết nhất định về đầu tư nhưng không nhất thiết phải là một chuyên gia

Các công ty đầu tư có những chuyên gia giỏi trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cao nên bạn không nhất thiết phải là một chuyên gia. Tuy nhiên, bạn cũng cần có một số hiểu biết nhất định về lĩnh vực đầu tư để đưa ra lựa chọn các quỹ đầu tư. Khi đầu tư có lãi, khách hàng tham gia được hưởng lợi. Nhưng khi thua lỗ, quyền lợi bảo hiểm của khách hàng bị ảnh hưởng mà không có bất kỳ sự bù đắp nào từ công ty bảo hiểm.

Khi tham gia vào sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, bạn cần lưu ý những sản phẩm có lợi nhuận cao thì khả năng thu hồi vốn thấp và rủi ro lớn hơn. Ngược lại những sản phẩm có khả năng thu hồi vốn nhanh, rủi ro thấp thì lợi nhuận cũng thấp. Vì thế bạn cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định đầu tư vào một quỹ đầu tư nào đó.

Bảo hiểm liên kết đầu tư một sản phẩm bảo hiểm tuyệt vời, 2 trong 1, vừa bảo hiểm vừa đầu tư. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó, có đầu tư thì sẽ có rủi ro. Bởi thế, bạn cần nắm rõ được những điều lưu ý khi tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư là điều cần thiết.

Theo Smartchoice

Ý kiến của bạn