Sự thật về bảo hiểm nhân thọ

327

Sự thật về bảo hiểm nhân thọ

Thị trường bảo hiểm nhân thọ đã có thời gian tồn tại và phát triển ở Việt Nam từ lâu. Tuy nhiên nhưng vẫn còn đây đó những sự hoài nghi cũng như chưa hiểu rõ về tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ.

Trong khi một số người chỉ thấy chi ra mà không thấy nhận lại tức thì. Thì cũng có một số người hoài nghi giữa bảo hiểm nhân thọ và kinh doanh đa cấp.

Thực sự, bảo hiểm là bảo vệ nguồn tài chính khi rủi ro không mong muốn xảy đến. Điều này có nghĩa bạn phải nên được chúc mừng khi không cần phải sử dụng đến bảo hiểm trong cuộc đời. Trong khi đó, bảo hiểm vẫn có giá trị hoàn lại. Trong trường hợp khách hàng không cần phải sử dụng những quyền lợi mang lại. Có nghĩa là khoản phí mà khách hàng đóng vẫn còn đó để hoàn trả cho bạn. Chỉ ngoại trừ một số sản phẩm bảo hiểm đóng theo năm.

Để hiểu rõ hơn, bạn hãy xem inforgraphic sau để có hiểu rõ hơn về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

-thanhnien-

Ý kiến của bạn