Tham gia bảo hiểm với tài chính eo hẹp

280

Rất nhiều gia đình muốn tham gia bảo hiểm nhân thọ để phòng tránh những biến cố có thể xảy ra trong tương lai. Bảo hiểm nhân thọ có những lợi ích rất lớn trong đời sống hiện nay nhưng khi tham gia một gói bảo hiểm mọi người đều phải cân nhắc kỹ càng nhất là những gia đình có tài chính eo hẹp. Vậy tham gia bảo hiểm với tài chính eo hẹp sẽ như thế nào?

Tham gia bảo hiểm

Tham gia càng sớm càng tốt

Với các sản phẩm khác như đồ điện tử, quần áo,… càng mua sau thì sẽ càng được lợi vì giá rẻ nhưng sản phẩm bảo hiểm lại hoàn toàn ngược lại. Bạn càng mua sớm ngày nào bạn càng phải nộp mức phí bảo hiểm thấp ngày đó. Bởi vì phí bảo hiểm nhân thọ phụ thuộc vào độ tuổi và sức khỏe của bạn.

Trên thực tế, bạn còn trẻ và khỏe mạnh thì phí bảo hiểm sẽ thấp hơn và mức lãi suất bảo hiểm cũng cao hơn. Bảo hiểm là sản phẩm đặc thù, khi bạn chưa cần thì được mua bảo hiểm nhưng khi bạn rất cần thì lại không được quyền mua nữa. Bởi thế các gia đình có kinh tế eo hẹp càng cần mua bảo hiểm sớm để tránh những rủi ro.

Cả gia đình hãy cùng tham gia trong một hợp đồng bảo hiểm

Cả gia đình trong một hợp đồng bảo hiểm

Điều kiện tốt nhất là mỗi người trong gia đình nên tham gia ít nhất một hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, kinh tế gia đình không cho phép điều đó, cả gia đình bạn cũng có thể cùng tham gia trong một hợp đồng bảo hiểm mà vẫn được hưởng những quyền lợi tương đương.

Nhiều người tham gia một hợp đồng bảo hiểm bạn sẽ tận dụng được tối đa các sản phẩm bổ sung trong hợp đồng bảo hiểm. Ví dụ bố mẹ mua bảo hiểm, đính kèm con cái sẽ là người thụ hưởng bảo hiểm khi bố mẹ xảy ra bất trắc.

Kỳ hạn đóng bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ có các kỳ hạn đóng bảo hiểm theo từng tháng, từng quý, từng năm và có thể linh hoạt thay đổi các kỳ đóng bảo hiểm khi người tham gia bảo hiểm gặp kinh tế khó khăn. Tuy nhiên để tối ưu nhất thì bạn nên đóng bảo hiểm theo từng năm vì khi đó tổng chi phí đóng bảo hiểm sẽ thấp nhất.

Tham gia bảo hiểm với tài chính eo hẹp là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Bạn đừng lo ngại hay chần chừ khi quyết định tham gia bảo hiểm cho dù tài chính của bạn hạn hẹp. Ngược lại, bạn càng cần phải tham gia bảo hiểm nhân thọ ngay bây giờ để được nhận bảo vệ càng sớm càng tốt.

Theo Smartchoice

Ý kiến của bạn