Chọn bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiết kiệm ngân hàng

496

Tiết kiệm ngân hàng và bảo hiểm nhân thọ có những đặc điểm giống và khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu, khả năng tài chính của mỗi người.

Điểm giống nhau đều là cách tiết kiệm, tích lũy tài sản, ai cũng có thể tham gia và được khuyến khích tham gia nhằm gia tăng tài sản.

Điểm khác nhau cơ bản giữa bảo hiểm nhân thọ và gửi tiết kiệm ngân hàng

Bên cạnh những điểm tương đồng thì BHNT và GTKNH cũng tồn tại một số điểm khác nhau như:

Mục đích: tham gia bảo hiểm nhân thọ để được đảm bảo tài chính trước những rủi ro trong cuộc sống, đồng thời là kênh tiết kiệm và tích lũy tài sản.

Thời hạn, kỳ hạn: thời gian tham gia bảo hiểm nhân thọ dài, 10-15-20 năm và số tiền phí đóng hàng năm là bắt buộc. Tiết kiệm chủ yếu ngắn hạn, việc tham gia đóng tiền gửi tiết kiệm là không bắt buộc, tùy điều kiện tài chính

Quyền lợi: tham gia bảo hiểm nhân thọ nhằm hưởng quyền lợi đảm bảo tài chính trước rủi ro không mong đợi, ngoài ra tùy sản phẩm còn có các quyền hưởng lãi suất, tham gia đầu tư, các quyền lợi hỗ trợ khác. Trong khi đó, tham gia tiết kiệm chỉ hưởng lãi suất phát sinh.

Khi có rủi ro xảy ra: người tham gia bảo hiểm nhận ngay giá trị bảo hiểm cho dù số tiền đóng thấp, thông thường giá trị bảo hiểm thường lớn gấp rất nhiều lần so với phí đóng hàng năm. Với người gửi tiết kiệm sẽ nhận đúng tiền gốc đã đóng và lãi phát sinh.

Giá trị tiền mặt theo thời gian: khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, trong thời gian đầu phí đóng phải chi trả cho các phí hoa hồng, bảo hiểm, phí quản lý nên người tham gia không có giá trị tiền mặt. Thông thường phải sau 3,4 năm đóng phí thì mới phát sinh giá trị tiền mặt. Trong khi đó, người tham gia tiết kiệm có thể hủy và rút tiền bất cứ lúc nào theo số tiền gốc và lãi phát sinh.

-Quảng cáo-

Ý kiến của bạn