Quản lý tài chính cá nhân

Quản lý tài chính cá nhân rất quan trọng và nên được giáo dục từ sớm nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tiết kiệm
Quản lý tài chính cá nhân

Lời nói đầu:

Quản lý tài chính cá nhân là chủ đề quan trọng.Chủ đề nay nên được phổ cập từ sớm nhằm giúp trẻ nâng cao ý thức. Tiết kiệm, cũng như kế hoạch tài chính cho bản thân từ sớm.

Tuy nhiên,tại Việt Nam, quản lý tài chính cá nhân chưa được quan tâm đúng mức.

Quan niệm trời sinh voi sinh cỏ cần được điều chỉnh.

 

-st-

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Smartchoice - lựa chọn sản phẩm tốt nhất
Logo
Reset Password