Quỹ đầu tư chủ động VND

354

Chiến lược đầu tư

  • Chiến lược đầu tư của quỹ VNDAF: được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa yếu tố cơ bản trong lựa chọn cổ phiếu và kỹ thuật. Trong lựa chọn thời điểm phân bổ tỷ trọng cổ phiếu trong quá trình đầu tư
  • Thay cho việc đầu tư dàn trải vào một danh mục quá đa dạng các mã chứng khoán, quỹ tập trung vào một danh mục bao gồm số lượng vừa phải các cổ phiếu đạt tiêu chí đầu tư về chất lượng và thanh khoản
  • Quỹ hạn chế giải ngân, giảm tỷ trọng trong giai đoạn dự báo thị trường chung giảm điểm hoặc dùng các công cụ phái sinh hỗ trợ. Quỹ sẽ tích cực phân bổ trở lại khi kỳ vọng thị trường phục hồi
  • Yếu tố chủ đạo giúp quỹ có kỳ vọng lợi nhuận tốt hơn thị trường sẽ là việc lựa chọn được cổ phiếu của công ty có tiềm năng tăng trưởng hoạt động kinh doanh tốt, định giá hấp dẫn kết hợp với việc phản ứng linh hoạt trong giai đoạn thị trường biến động mạnh

 

Ý kiến của bạn