Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh (VFF)

613

  • VFF là quỹ đầu tư trái phiếu. Chiến lược đầu tư trung và dài hạn (1-3 năm) để mang lại lợi nhuận ổn ​​định.Tối thiểu 80%  tài sản là trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, giấy tờ có giá phát hành bởi các tổ chức tín dụng hàng đầu, và công cụ tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn. Quỹ cũng có thể đầu tư tối đa 15% vào cổ phiếu để nắm bắt cơ hội tăng giá trị, tùy điều kiện thị trường. Chỉ số tham chiếu của quỹ là trung bình của lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng của 4 ngân hàng cổ phần thương mại nhà nước.
  • VFF là quỹ trái phiếu với độ rủi ro thấp và vừa, phù hợp với nhà đầu tư có chiến lược đầu tư trung-dài hạn, và có thể chịu một tỷ lệ rủi ro nhất định. Tuy nhiện, giá trị quỹ cũng có thể biến động theo mặt bằng lãi suất, thị trường chứng khoán, và tình hình kinh tế nói chung.
Ý kiến của bạn