Quỹ đầu tư trái phiếu SSIBF

668

Chiến lược đầu tư

  • SSIBF áp dụng chiến lược đầu tư chủ động dựa trên các đánh giá tổng thể về chính sách vĩ mô, triển vọng nền kinh tế, mức độ tăng trưởng của ngành cùng đánh giá sức khỏe tài chính của các tổ chức phát hành.
  • Theo đó, SSIBF phân bổ tối thiểu 80% vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các công cụ có thu nhập cố định; tối đa 20% vào cổ phiếu bao gồm cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu chuẩn bị niêm yết. Nhà đầu tư có thể dễ dàng mua và bán lại chứng chỉ qũy SSIBF với công ty quản lý quỹ và hưởng lợi nhuận thực tế trong kỳ đầu tư.
Ý kiến của bạn