Quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam (VFMVEI)

322

Chiến lược đầu tư của Quỹ

  • Mục tiêu mà Quỹ đầu tư VEI nhắm đến là xây dựng được một danh mục đầu tư nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa các rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của quỹ. Phần lớn các thương vụ đầu tư sẽ được tập trung vào các loại chứng khoán đang và sẽ niêm yết trên TTCK Việt Nam.
Ý kiến của bạn