Bảo mật tài khoản và thẻ ngân hàng

372

BẢO MẬT TÀI KHOẢN VÀ THẺ NGÂN HÀNG

Thực hiện những nguyên tắc sau sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối sau này

  • Không cung cấp thông tin tài khoản và thẻ cho bất cứ ai. Điều này phòng tránh các hoạt động gian lận tài chính
  • Kiểm tra và đảm bảo thông tin liên lạc của bạn tại ngân hàng là chính xác. Mục đích để nhận các thông tin từ ngân hàng
  • Thay đổi mã truy cập thường xuyên. Mã truy cập không được sử dụng ký tự đơn giản dễ đoán
  • Kiểm tra các giao dịch thường xuyên thông qua ứng dụng trực tuyến
  • Khi phát hiện giao dịch đáng ngờ cần liên hệ ngay ngân hàng để thông báo để khóa tài khoản

-st-

Ý kiến của bạn