Phí thường niên thẻ tín dụng là gì?

272

Khi sử dụng thẻ do các công ty tài chính cung cấp khách hàng luôn phải trả một khoản phí là phí thường niên thẻ tín dụng để duy trình những ưu đãi từ thẻ mang lại. Việc trả phí thường niên vừa là trách nhiệm và cũng vừa là quyền lợi của chủ thẻ và bên phát hành thẻ.

Phí thường niên thẻ tín dụng là gì?

Phí thường niên là một khoản phí mà chủ thẻ phải nộp hàng năm cho bên phát hành thẻ để có thể duy trì việc sử dụng thẻ. Phí thường niên chỉ áp dụng cho những chủ thẻ có sử dụng thẻ phát sinh giao dịch thanh toán, nạp tiền, chuyển tiền. Phí không dành cho những chủ thẻ sở hữu thẻ tiết kiệm không thể thực hiện các giao dịch tài chính bằng thẻ.

Phí thường niên là khoản phí chủ thẻ phải trả cho ngân hàng

Phí thường niên chí được thu khi khách hàng tiến hành làm thẻ tín dụng. Nếu khách hàng chỉ có số tài khoản tại ngân hàng mà không thực hiện thao tác làm thẻ thì sẽ không phát sinh phí thường niên.

Những lưu ý về phí thường niên thẻ tín dụng

Khi sử dụng thẻ tín dụng mà bạn nhận được những yêu cầu từ phía ngân hàng về việc đóng phí thường niên cho thẻ bạn cần phải lưu ý những điều sau:

Cần phải tìm hiểu về mức phí của ngân hàng trước khi phát hành thẻ

  • Phí thường niên là khoản phí bắt buộc phải đóng khi bạn tham gia mở thẻ và sử dụng các dịch vụ thẻ tại ngân hàng.
  • Phí thường niên chỉ được đóng khi thẻ được kích hoạt: việc kích hoạt thẻ được tính khi có bất cứ giao dịch nào được thực hiện trên thẻ như thay đổi mã pin, giao dịch nộp tiền, chuyển tiền từ tài khoản thẻ.
  • Thẻ tín dụng được phát hành song song cùng với số tài khoản. Để có thể sử dụng thẻ tín dụng bắt buộc bạn phải có số tài khoản tại ngân hàng.
  • Cần phải phân biệt rõ phí thường niên và phí phát hành của ngân hàng để chi trả chi phí cho phù hợp.
  • Mỗi ngân hàng có quy định về phí thường niên của thẻ là khác nhau. Vậy nên hãy tìm hiểu kỹ về phí thường niên bạn cần phải đóng hàng năm cho việc sử dụng thẻ tại quầy chăm sóc khách hàng, quầy phát hành thẻ của các ngân hàng.

Quy định về phí thường niên của mỗi ngân hàng là khác nhau

  • Để không phải trả phí thường niên cho thẻ tín dụng hãy yêu cầu ngân hàng không phát hành thẻ và chỉ sử dụng dịch vụ thông qua số tài khoản tại ngân hàng.

Việc phải thanh toán phí thường niên cho việc mở thẻ tín dụng tại ngân hàng sẽ khiến bạn mất một khoản chi phí hàng năm. Tuy nhiên với khoản chi phí đó chủ thẻ sẽ nhận được nhiều những ưu đãi từ dịch vụ thẻ mang lại.

Theo Smartchoice

Ý kiến của bạn