Trung tâm thông tin (CIC) tín dụng là gì ?

275

Nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu vay vốn tiêu dùng và kinh doanh ngày càng phổ biến. Ngân hàng là tổ chức tài chính kinh doanh rủi ro và cần có một công cụ giúp ngân hàng hạn chế được rủi ro tiềm ẩn và đánh giá rủi ro thiết lập dự phòng. Do yêu cầu đó, trung tâm thông tin (CIC) tín dụng ra đời. Vậy trung tâm thông tin (CIC) tín dụng là gì?

Trung tâm thông tin tín dụng

Trung tâm thông tin (CIC) tín dụng là gì?

CIC (Credit Information Center) – Trung tâm thông tin tín dụng là một đơn vị hành chính trực thuộc quyền quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, có chức năng thu thập, lưu trữ, phân tích, xử lý và đưa ra các dự báo về tính hình tín dụng trong và ngoài nước theo yêu cầu. Đây có thể coi là công cụ hỗ trợ đắc lực cho Ngân hàng nhà nước trong việc quản lý tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi – vấn đề nhức nhối của nền kinh tế.

Khách hàng đăng ký một khoản vay bất kỳ thì hệ thống sẽ cập nhật thông tin khách hàng đó để Ngân hàng nhà nước có thể quản lý. Các ngân hàng cho vay dựa vào những đánh giá trên CIC để đưa ra quyết định có cho giải ngân khoản vay của khách hay không.

Quy trình hoạt động của CIC

Các nhóm nợ xấu

Khi nhận đủ các thông tin về tên khoản vay, giá trị khoản vay, tên người vay, tổ chức cho vay, quá trình thanh toán ngân hàng cung cấp thì CIC sẽ hoạt động. Nhờ những thông tin đó, hệ thống sẽ tổng hợp và lên báo cáo để người sử dụng có thể nắm bắt được lịch sử tín dụng của cá nhân, tổ chức doanh nghiệp.

Nhờ đánh giá của CIC, ngân hàng hay tổ chức tín dụng có thể đưa ra quyết định đồng ý hay không đồng ý cho khách hàng vay. Các khoản vay mà khách hàng từng đi vay sẽ được hệ thống CIC phân loại theo 5 nhóm nợ với mức độ khác nhau:

  • Nhóm 1:  Dư nợ cho vay đủ tiêu chuẩn là những khoản nợ được đánh giá có đủ khả năng thu hồi gốc lãi đúng hạn.
  • Nhóm 2: Dư nợ cần chú ý là những khoản vay đáo hạn muộn từ 10-90 ngày
  • Nhóm 3: Dư nợ dưới tiêu chuẩn với những khoản nợ quá hạn từ 90-180 ngày
  • Nhóm 4: Dư nợ có nghi ngờ là những khoản nợ đã quá hạn từ 181-360 ngày
  • Nhóm 5: Nhóm nợ xấu với khả năng mất vốn rất cao, quá hạn trên 360 ngày

Vai trò của CIC đối với nền kinh tế là vô cùng quan trọng. CIC phân loại nhóm nợ giúp các ngân hàng xác định được đâu là nợ xấu, đâu là cá nhân không đạt tiêu chuẩn để hạn chế rủi ro tín dụng và lập quỹ dự phòng chính xác. Các thông tin trên CIC đều là những thông tin khách quan và chính xác, đáng tin cậy nhất.

Theo Smartchoice

Ý kiến của bạn