Vay tiêu dùng hay dùng thẻ tín dụng

369

Nên vay tiêu dùng hay sử dụng thẻ tín dụng

Đôi khi bạn phải cân nhắc giữa vay tiêu dùng và thẻ tín dụng. Lúc này bạn đang phãi lựa chọn nhu cầu thực sự là gì. Bạn phải tính đến chi phí và lợi ích của mỗi sản phẩm.

Vay tiêu dùng thì chỉ vay 1 lần. Thẻ tín dụng là vay nhiều lần.Lãi vay tiêu dùng thường thấp hơn….

Khi bạn đã quyết định sử dụng thẻ tín dụng, hãy tìm kiếm với smartchoice.vn. Trang thông tin hàng trăm sản phẩm thẻ cho bạn tìm kiếm.

 

Ý kiến của bạn