Browsing Tag

bảo hiểm nhân thọ

Những sai lầm mắc phải khi mua bảo hiểm nhân thọ

Nhiều người nói rằng “khi nào cần BHNT thì sẽ mua”, vậy chính xác khi nào chúng ta mới cần đây? Đó chẳng phải lúc ta đau ốm, bệnh tật phải điều trị, hay lúc ta nằm viện dài ngày do tai nạn, nghiêm trọng hơn là lúc đột ngột rời khỏi thế giới…

Tìm hiểu bản dự thảo kế hoạch bảo hiểm

Bản dự thảo kế hoạch bảo hiểm nhân thọ là bản mô tả những quyền lợi mà người tham gia được hưởng, thông tin chi tiết người mua, người thụ hưởng, dòng tiền bao gồm tiền phí đóng bảo hiểm cũng như giá trị nhận lại qua thời gian ứng với mỗi…