Browsing Tag

cashback

Hướng dẫn nhận tiền hoàn khi mua sắm online

Kiếm tiền thụ động khi mua sắm online qua hình thức mua sắm hoàn tiền (cashback) ngày càng trở nên phổ biến hiện nay. Tiền hoàn thực chất chính là chi phí marketing mà các nhà sản xuất hay nhà cung cấp sẵn sàng bỏ ra để thu hút khách