Browsing Tag

IPA

Quỹ đầu tư chủ động VND

Quỹ đầu tư chủ động VND do công ty quản lý quỹ IPA thành lập và quản lý, tập trung gia tăng giá trị cho nhà đầu tư thông qua đầu tư cổ phiếu