Browsing Tag

lương Gross Net

Hướng dẫn tính lương Gross-Net

Cách tính lương Gross lương Net nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động nắm bắt được những khoản thuế phải đóng để từ đó có thoả thuận phù hợp.