Browsing Tag

mua bảo hiểm nhân thọ

Ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ đã dần trở nên phổ biến, mặc dù tỷ lệ% người sở hữu hợp đồng bảo hiểm trên dân số, thước đo nhu cầu bảo hiểm, còn chưa cao tại Việt Nam. 

Sự thật về bảo hiểm nhân thọ

Thị trường bảo hiểm nhân thọ đã có thời gian tồn tại và phát triển ở Việt Nam từ lâu. Tuy nhiên nhưng vẫn còn đây đó những sự hoài nghi cũng như chưa hiểu rõ về tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ.