Browsing Tag

nên mua bảo hiểm

Xe máy ít đi, có nên mua bảo hiểm TNDS ?

Qui định về bảo hiểm TNDS xe máy Theo quy định hiện hành tại điểm d, khoản 2 điều 58 Luật giao thông đường bộ thì người điều khiển xe máy phải mang theo Bảo hiểm TNDS bắt buộc. Như vậy, dù bạn đang sở hữu xe máy và ít sử dụng thì