Browsing Tag

quá cảnh sân bay

Sử dụng phòng chờ VIP tại sân bay

PHÒNG CHỜ THƯƠNG GIA KHI QUÁ CẢNH Các chuyến bay quá cảnh thường mất nhiều tiếng đồng hồ. Tại các sân bay thường có các phòng chờ VIP cho các hãng bay. Ngoải khách hạng thương gia, khách thường cũng có thể sử dụng. Điều kiện là sở hữu thẻ…