Browsing Tag

quỹ đầu tư trái phiếu SSI

Quỹ đầu tư trái phiếu SSIBF

SSIBF áp dụng chiến lược đầu tư chủ động dựa trên các đánh giá tổng thể về chính sách vĩ mô, triển vọng nền kinh tế, mức độ tăng trưởng của ngành cùng đánh giá sức khỏe tài chính của các tổ chức phát hành.