Browsing Tag

quỹ đầu tư VinaCapital

Công ty Quản lý Quỹ đầu tư VinaCapital

Công ty Quản lý Quỹ đầu tư VinaCapital tiền thân là Công ty quản lý Quỹ Vinawealth, được thành lập bởi tập đoàn VinaCapital. Công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy phép hoạt động trên lãnh vực quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục…