Browsing Tag

quỹ mở là gì

Quỹ Mở là gì ?

Quỹ mở là quỹ đầu tư cho phép nhà đầu tư có thể mua thêm và bán lại các chứng chỉ quỹ. Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu trực tiếp từ công ty quản lý quỹ, công ty môi giới hoặc thông qua đơn vị phát hành.