quỹ mở Việt Nam
0
VinaCapital FMC chào bán Quỹ đầu tư Cân Bằng Tuệ Sáng

Công ty quản lý Quỹ VinaCapital vừa giới thiệu ra thị trường sản phẩm quỹ mở Quỹ đầu tư cân bằng Tuệ Sáng.

0
Quỹ Mở là gì ?

Quỹ mở là quỹ đầu tư cho phép nhà đầu tư có thể mua thêm và bán lại các chứng chỉ quỹ. Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu trực tiếp từ công ty quản lý quỹ, công ty ...

0
Quỹ đầu tư chủ động VND

Quỹ đầu tư chủ động VND do công ty quản lý quỹ IPA thành lập và quản lý, tập trung gia tăng giá trị cho nhà đầu tư thông qua đầu tư cổ phiếu

0
Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF)

Quỹ VEOF là quỹ đầu tư cổ phiếu với chiến lược đầu tư trung và dài hạn (1-3 năm) để gia tăng giá trị. Quỹ đầu tư chủ yếu vào những cổ phiếu niêm yết ở Việt Nam

0
Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh (VFF)

Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh thành lập và quản lý bởi công ty quản lý quỹ VinaCapital, công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam

0
Quỹ đầu tư năng động ENF

Chiến lược đầu tư của Quỹ là “phân bổ tài sản hợp lý” và “chọn lựa Tài sản Mục tiêu”. Quỹ sẽ áp dụng chiến lược phân bổ và cơ cấu tài sản một cách năng động ...

0
Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife (MAFEQI)

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI) được thành lập năm 2014, là Quỹ Mở hoạt động với mục tiêu Gia tăng giá trị đầu tư trong trung và dài hạn đồng thời hạn ...

0
Quỹ đầu tư cân bằng Manulife (MAFBAL)

Cân bằng giữa đầu tư vào các loại cổ phiếu và trái phiếu; trong đó: Đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty hàng đầu có tiềm năng tăng trưởng tốt và đầu tư vào ...

0
Quỹ đầu tư trái phiếu SSIBF

SSIBF áp dụng chiến lược đầu tư chủ động dựa trên các đánh giá tổng thể về chính sách vĩ mô, triển vọng nền kinh tế, mức độ tăng trưởng của ngành cùng đánh giá ...

0
Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược (VCBF-TBF)

Quỹ VCBF-TBF đầu tư vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và các trái phiếu Chính phủ Việt Nam

Smartchoice - lựa chọn sản phẩm tốt nhất
Logo
Reset Password