Browsing Tag

quỹ mở Việt Nam

Quỹ Mở là gì ?

Quỹ mở là quỹ đầu tư cho phép nhà đầu tư có thể mua thêm và bán lại các chứng chỉ quỹ. Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu trực tiếp từ công ty quản lý quỹ, công ty môi giới hoặc thông qua đơn vị phát hành.

Quỹ đầu tư chủ động VND

Quỹ đầu tư chủ động VND do công ty quản lý quỹ IPA thành lập và quản lý, tập trung gia tăng giá trị cho nhà đầu tư thông qua đầu tư cổ phiếu

Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF)

Quỹ VEOF là quỹ đầu tư cổ phiếu với chiến lược đầu tư trung và dài hạn (1-3 năm) để gia tăng giá trị. Quỹ đầu tư chủ yếu vào những cổ phiếu niêm yết ở Việt Nam

Quỹ đầu tư năng động ENF

Chiến lược đầu tư của Quỹ là “phân bổ tài sản hợp lý” và “chọn lựa Tài sản Mục tiêu”. Quỹ sẽ áp dụng chiến lược phân bổ và cơ cấu tài sản một cách năng động phù hợp với tình hình vĩ mô

Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife (MAFEQI)

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI) được thành lập năm 2014, là Quỹ Mở hoạt động với mục tiêu Gia tăng giá trị đầu tư trong trung và dài hạn đồng thời hạn chế rủi ro giảm giá mạnh trong thời gian đầu tư.

Quỹ đầu tư cân bằng Manulife (MAFBAL)

Cân bằng giữa đầu tư vào các loại cổ phiếu và trái phiếu; trong đó: Đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty hàng đầu có tiềm năng tăng trưởng tốt và đầu tư vào các trái phiếu có độ rủi ro thấp như trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ

Quỹ đầu tư trái phiếu SSIBF

SSIBF áp dụng chiến lược đầu tư chủ động dựa trên các đánh giá tổng thể về chính sách vĩ mô, triển vọng nền kinh tế, mức độ tăng trưởng của ngành cùng đánh giá sức khỏe tài chính của các tổ chức phát hành.