Browsing Tag

quỹ mở

Công ty Quản lý Quỹ đầu tư VinaCapital

Công ty Quản lý Quỹ đầu tư VinaCapital tiền thân là Công ty quản lý Quỹ Vinawealth, được thành lập bởi tập đoàn VinaCapital. Công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy phép hoạt động trên lãnh vực quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục…

Quỹ đầu tư trái phiếu: kênh sinh lời ổn định hơn 8%/năm

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động khó lường với nhiều diễn biến tiêu cực, đa số các quỹ lớn tại Việt Nam có hiệu quả hoạt động khá khiêm tốn, chỉ tăng trưởng tầm 3%-4% (tương đương hoặc thấp hơn VnIndex) thì Quỹ đầu tư trái…

Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF)

Quỹ VEOF là quỹ đầu tư cổ phiếu với chiến lược đầu tư trung và dài hạn (1-3 năm) để gia tăng giá trị. Quỹ đầu tư chủ yếu vào những cổ phiếu niêm yết ở Việt Nam

Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife (MAFEQI)

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI) được thành lập năm 2014, là Quỹ Mở hoạt động với mục tiêu Gia tăng giá trị đầu tư trong trung và dài hạn đồng thời hạn chế rủi ro giảm giá mạnh trong thời gian đầu tư.

Quỹ đầu tư trái phiếu SSIBF

SSIBF áp dụng chiến lược đầu tư chủ động dựa trên các đánh giá tổng thể về chính sách vĩ mô, triển vọng nền kinh tế, mức độ tăng trưởng của ngành cùng đánh giá sức khỏe tài chính của các tổ chức phát hành.