Browsing Tag

tiết kiệm Savy

Hướng dẫn gửi tiết kiệm với ứng dụng Savy của TPbank

Savy là ứng dụng đột phát của ngân hàng TPbank trong việc thu hút nguồn tiền tiết kiệm từ lực lượng dân số dùng điện thoại thông minh và có thời lượng truy cập internet cao. Với ứng dụng được cài đặt, người tham gia có thể bắt đầu tiết kiệm…