Browsing Tag

vay hay thẻ tín dụng

Vay tiêu dùng hay dùng thẻ tín dụng

Đôi khi bạn phải cân nhắc giữa vay tiêu dùng và thẻ tín dụng. Lúc này bạn đang phãi lựa chọn nhu cầu thực sự là gì. Bạn phải tính đến chi phí và lợi ích của mỗi sản phẩm.