Browsing Tag

ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ

Ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ đã dần trở nên phổ biến, mặc dù tỷ lệ% người sở hữu hợp đồng bảo hiểm trên dân số, thước đo nhu cầu bảo hiểm, còn chưa cao tại Việt Nam.