Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (HOSE:DIG) tăng vốn điều lệ

336Phân tích Kỹ thuật cho DIG bởi TradingView


Ngày 11/05, Hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (HOSE:DIG) thông qua chủ trương phương án tăng vốn điều lệ công ty TNHH Du lịch DIC, công ty con của DIG Corp từ 230.5 tỷ đồng lên 750.5 tỷ đồng tương ứng tăng thêm 520 tỷ đồng . DIG tham gia góp vốn bằng quyền sử dụng đất, các công trình gắn liền với đất tại khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc với giá trị tại thời điểm góp vốn đúng bằng 520 tỷ.

(theo HSX)

Ý kiến của bạn