Lương Gross sang Net và ngược lại – công cụ chuyển đổi

Lương Gross sang Net
lương gross sang net

Khi giao kết các hợp đồng lao động (HĐLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) có thể lựa chọn nhiều hình thức tính toán và trả lương khác nhau. Trong đó, hai hình thức tính lương thường xuyên được đề cập nhất chính là lương Gross và lương Net. Tính lương Gross sang Net hay ngược lại liệt kê chi tiết các khoản thuế, bảo hiểm có ảnh hưởng đến lương hưu sau này.

Bảng tính này sẽ chuyển đổi lương Gross sang Net và ngược lại để mọi người có thể hiểu những khoản mà người lao động và người sử dụng lao động phải trả để có thể tự mình tính toán mức lương. Bạn hãy chia sẻ để nhiều người biết để cùng bảo vệ quyền lợi tốt nhất khi đi làm nhé.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Smartchoice - lựa chọn sản phẩm tốt nhất
Logo
Reset Password