Sự khác nhau giữa lương Gross và lương Net và Cách chuyển đổi

741

Lương net là gì? Lương gross là gì?

Lương Gross là tổng thu nhập mỗi tháng mà bạn nhận được bao gồm cả lương cơ bản và các khoản trợ cấp, phụ cấp. Sau khi nhận được mức lương này, các khoản phí như thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT)… bạn sẽ tự đi đóng dựa trên mức lương được nhận.
Lương Net là số tiền thực tế mà bạn nhận được sau khi đã trừ các khoản phí nói trên. Mỗi tháng, doanh nghiệp sẽ tự tính và đi nộp các khoản phí này cho bạn dựa trên mức lương Gross, sau đó trả cho bạn mức lương Net.

Để hiểu hơn về 2 khái niệm này, mời bạn xem một ví dụ cụ thể dưới đây: 

Giả sử mỗi tháng doanh nghiệp trả lương Gross cho bạn là 28 triệu. Thì cuối tháng bạn sẽ nhận được là 28 triệu. Nhưng sau đó, bạn sẽ phải tự tính toán các mức phí BHXH, BHYT, thuế thu nhập cá nhân và tự đi đóng tại các cơ quan liên quan. 
Trong trường hợp này, các khoản trên được tính như sau: Theo quy định về bảo hiểm cho người lao động, mức lương tối đa phải chịu BHYT và BHXH là 26 triệu. Điều này có nghĩa là dù mức lương của bạn có là 28 triệu hay hơn 28 triệu mỗi tháng thì bạn vẫn chỉ phải đóng BHYT và BHXH dựa trên mức lương 26 triệu. Như vậy, trong trường hợp này, bạn sẽ phải đóng BHXH và BHYT như sau: 
– BHXH = 26 triệu x 8% = 2,080 triệu
– BHYT = 26 triệu x 1,5% = 390.000 đồng
– Bảo hiểm thất nghiệp = 28 triệu x 1% = 280.000 đồng
Như vậy sau khi đóng BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp thì lương của bạn sẽ còn là: 28 triệu – (280.000 đồng + 390.000 đồng + 2,080 triệu) = 25,250 triệu


Tiếp theo bạn sẽ lấy số tiền 25,250 triệu trừ đi 9 triệu tiền giảm trừ gia cảnh cá nhân theo quy định của Bộ tài chính sẽ ra được khoản thu nhập chịu thuế là 16,250 triệu. Sau đó bạn sẽ đóng thuế thu nhập dựa trên số tiền 16,250 triệu này.
Mức thuế TNCN (thu nhập cá nhân) sẽ được tính theo 4 bậc, cụ thể như sau:
Bậc 1: 5 triệu x 5% = 250.000 đồng
Bậc 2: (10 triệu – 5 triệu) x 10% = 500.000 đồng
Bậc 3: (16.250 triệu – 10 triệu) x 15%= 938 đồng


Như vậy, số tiền bạn còn lại là: 25,250 triệu – (938 đồng + 500.000 đồng + 250.000 đồng) = 23,562 triệu. 
Nếu bạn chọn nhận lương net khi thỏa thuận ban đầu thì công ty sẽ tự tính toán và mang 4.438 triệu đi đóng BHXH, BHYT, thuế thu nhập cá nhân trả cho bạn 23,562 triệu – đúng bằng mức lương Gross bạn nhận được. 

Vậy, nên thỏa thuận lương Gross hay lương Net?

Trên lý thuyết thì dù chọn cách tính lương Gross hay lương Net, số tiền bạn nhận được sẽ là như nhau. Tuy nhiên, trong thực tế sẽ có trường hợp, vì mục đích tối thiểu chi phí nên nhiều công ty sẽ khai báo với các công ty bảo hiểm và cơ quan thuế mức lương Net của bạn là lương Gross để số tiền công ty phải trích lập hộ sẽ ít hơn. 
Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của bạn sau này. Bởi nếu bạn gặp tai nạn lao động, thai sản, hoặc các chế độ an sinh xã hội thì quyền lợi mà bạn được hưởng sẽ ít hơn. Trong khi đó, trên thực tế bạn đã đóng vào các quỹ này số tiền nhiều hơn như vậy.

Vậy, khi thỏa thuận lương thì bạn nên chọn lương Gross để có thể kiểm soát các khoản phí bạn phải trả. Còn nếu trong trường hợp công ty quy định là trả lương Net thì bạn hãy yêu cầu công ty xuất một bản kê khai rõ ràng hàng tháng để đảm bảo quyền lợi của mình được thực hiện tốt nhất.

Cách chuyển lương Gross sang Net và ngược lại

Nhiều người dù có nhiều kinh nghiệm làm việc cũng chỉ quan tâm đến số tiền Net nhận về mà không để ý đến những khoản đóng góp. Và nhiều chủ lao động không rõ mình phải đóng bao nhiêu tiền. Việc chuyển đổi giữa lương Gross và Net giúp cả người lao động và người sử dụng lao động nắm được những khoản phải đóng để biết được quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Bảng tính chuyển đổi lương Gross và Net tại đây

-Quảng cáo-

Ý kiến của bạn