Số hóa Việt Nam 2021 – số liệu thống kê việc sử dụng internet tại Việt Nam

354

Số liệu thống kê sử dụng Internet tại Việt Nam tại tháng 1/2021, bao gồm toàn cảnh việc sử dụng Internet tại Việt Nam, lượng người dùng, lượt truy cập, mạng xã hội phổ biến, nội dụng tìm kiếm nhiều nhất và các hoạt động Digital Marketing khác.

Digital 2021 Vietnam (January 2021) v01 from DataReportal

Ý kiến của bạn