Tài liệu hướng dẫn định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF

1.316

Bộ tài liệu hướng dẫn định giá công ty theo phương pháp DCF của Demoradan, bao gồm 145 slide hướng dẫn chi tiết cách thức vận dụng phương pháp, cách tính và ý nghĩa các hệ số sử dụng trong phương pháp và file excel thực tế định giá công ty

 

Ý kiến của bạn