Công ty liên doanh quản lý quỹ Vietcombank Templeton công bố giao dịch cổ đông nội bộ

Công ty liên doanh quản lý quỹ Vietcombank Templeton vừa thực hiện công bố thông tin của cổ đông nội bộ, bao gồm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc
Công ty liên doanh quản lý quỹ Vietcombank Templeton công bố giao dịch cổ đông nội bộ

Công ty liên doanh quản lý quỹ Vietcombank Templeton vừa thực hiện công bố thông tin của cổ đông nội bộ, bao gồm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Thành viên ban đại diện Quỹ, người điều hành Quỹ và kế toán trưởng. Các cổ đông nội bộ này hiện đang nắm giữ chứng chỉ Quỹ VCBF-TBF và VCBF-BCF nay đăng ký tiếp tục mua thêm.

Động thái này được cho gia tăng niềm tin của cổ đông nội bộ dành cho Quỹ mở mà công ty hiện đang quản lý. Trong mùa đại hội cổ đông năm 2017, ông Vũ Quan Đông tổng giám đốc cũng đã chia sẻ bản thân rất tin tưởng vào quỹ mở nói chung và Quỹ Mở do VCBF quản lý, “mỗi khi nhận lương, tôi đều dành một khoản để đầu tư dài hạn vào quỹ mở”.

Hiện tại, VCBF đang quản lý 2 quỹ là quỹ đầu tư cân bằng VCBF-TBF và quỹ đầu tư cổ phiếu VCBF-BCF

Theo SSC

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Smartchoice - lựa chọn sản phẩm tốt nhất
Logo
Reset Password