Công ty quản lý quỹ Chubb Life ra mắt quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb

417

Công ty quản lý quỹ Chubb Life ra mắt quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb

Chubblife FMC vừa giới thiệu ra thị trường quỹ mở tên Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb. Chiến lược quỹ tập trung đầu tư chủ yếu vào kênh trái phiếu. Do vậy, sản phẩm phù hợp với nhà đầu tư thích sự an toàn. Đây là sản phẩm đầu tiên của Chubblife FMC kể từ khi thành lập tại Việt Nam.

Phí tham gia sản phẩm quỹ là 0.5%, mức phí khá hợp lý đối với sản phẩm quỹ trái phiếu.  Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể tham gia đầu tư định kỳ với CSI (chương trình đầu tư định kỳ Chubb)

Quỹ Mở tuy mới chỉ bắt đầu tại Việt Nam từ năm 2013 nhưng đã dần trở nên phổ biến và được nhà đầu tư biết nhiều hơn.

*Đầu tư định kỳ là việc tham gia đầu tư tự động theo định kỳ, phù hợp đầu tư dài hạn

Nhà đầu tư quan tâm có thể tìm và so sánh các sản phẩm quỹ mở tại smartchoice.vn

 

Ý kiến của bạn