Số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam là hơn 2.23 triệu tài khoản

370

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vừa ra thông báo về số lượng tài khoản chứng khoán tính đến ngày 31/03/2019. Theo đó, tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán là 2.233.938 tài khoản. Trong số đó, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán trong nước là 2.204.938 tài khoản, với 2.195.374 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân và 9.492 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức.

Theo VSD

Ý kiến của bạn