Bảo hiểm sức khỏe, viện phí

Bảo hiểm sức khỏe, tai nạn
59

Mua bảo hiểm sức khỏe để được hỗ trợ tài chính, chi trả viện phí khi có rủi ro như tai nạn, thương tật…Do vậy, bảo hiểm sức khỏe chính là chỗ dựa tinh thần, vật chất cho gia đình và người thân khi gặp rủi ro bất ngờ không lường trước.

Khác với bảo hiểm y tế mang tính bắt buộc, việc tham gia sản phẩm bảo hiểm này là hoàn toàn tự nguyện và không bắt buộc, có nhiều lựa chọn cho khách hàng tùy theo khả năng cũng như nhu cầu. Sản phẩm có hiệu lực trong vòng 1 năm, sau khi hết hạn, người tham gia có thể tiếp tục đóng phí cho năm hiệu lực tiếp theo hoặc ngừng gia hạn bằng cách thôi đóng phí.

Bảo hiểm tai nạn:

Các quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp tử vong hay thương tật thân thể được chi trả theo tỷ lệ số tiền bảo hiểm, các chi phí y tế như thuốc men, phẫu thuật điều trị hay sử dụng các thiết bị y tế, thuê phòng, thuê xe cấp cứu…sẽ được bồi thường theo chi phí thực tế hoặc theo tỷ lệ tùy sản phẩm.

Bảo hiểm sức khỏe:

Là loại hình bảo hiểm giúp khách hàng sử dụng những tiện ích vượt trội như điều trị tại hệ thống y tế chọn lọc, không phân biệt đúng tuyến hay trái tuyến, bệnh viện công hay tư, trong nước hay nước ngoài, được chi trả theo chi phí thực tế, và theo hạn mức đối với các dịch vụ như nội trú, ngoại trú, nha khoa, thai sản, cấy ghép nội tạng, ung thư…

Đặc điểm

 • Khách hàng tham gia tự nguyện, tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính
 • Được lựa chọn hệ thống bệnh viện, phòng khám trong danh sách mà không cần đúng tuyến hay trái truyến
 • Một số gói sản phẩm còn cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ ở nước ngoài, cho phép khách hàng tiếp cận hệ thống y tế ngoài nước trong những trường hợp cần thiết.
 • Không cần khám sức khỏe, trừ những trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của công ty bảo hiểm
Filters Sort
Sản phẩm
Đặc điểm
Bảo hiểm sức khỏe BIC Tâm An

Tính phí miễn phí tại đây
Phí tham gia: đa dạng tùy theo nhu cầu

Đối tượng bảo hiểm:

Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang học tập hoặc làm việc tại Việt Nam từ đủ 1 tuổi (12 tháng) đến 65 tuổi tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm:

1. Chi trả bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc thương tật bộ phận vĩnh viễn do nguyên nhân tai nạn phát sinh trong thời hạn bảo hiểm. 2. Chi phí y tế thực tế, hợp lý và chi phí dịch vụ xe cứu thương phát sinh do nguyên nhân tai nạn phát sinh trong thời hạn bảo hiểm. 3. Chi trả trợ cấp điều trị tai nạn mỗi ngày nghỉ điều trị thương tật do tai nạn 4. Chi trả các chi phí điều trị nội trú trong trường hợp Người được bảo hiểm bị ốm đau, bệnh tật phải nằm viện bao gồm chi phí Viện phí, chi phí phẫu thuật phải nằm viện, chi phí hồi sức tích cực, chi phí điều trị trước khi nhập viện và chi phí điều trị sau khi xuất viện, chi phí y tá chăm sóc tại nhà sau khi xuất viện, dịch vụ xe cứu thương. 5. Chi trả các chi phí điều trị ngoại trú bao gồm các chi phí khám bệnh, các chi phí cận lâm sàng bao gồm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo chỉ định của bác sĩ để phục vụ cho chẩn đoán và điều trị bệnh, chi phí thuốc theo kê đơn bác sĩ; Ngoài ra, Công ty bảo hiểm còn chi trả chi phí điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu, trị liệu bức xạ nhiệt, liệu pháp ánh sang theo chỉ định của bác sỹ. Bên cạnh các quyền lợi chính nêu trên, khách hàng có thể lựa chọn tham gia các quyền lợi bổ sung bao gồm: - Quyền lợi nha khoa; - Quyền lợi thai sản Ngoài các quyền lợi bảo hiểm nêu trên, khi mua BIC Tâm An, khách hàng còn được bảo lãnh viện phí tại hơn 130 bệnh viện, phòng khám chất lượng cao trên toàn quốc.

Quyền lợi bảo hiểm

1. Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn. 2. Chi phí y tế do tai nạn. 3. Trợ cấp trong thời gian điều trị thương tật do tai nạn. 4. Chi phí phẫu thuật điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật, thai sản. 5. Chi phí điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật, thai sản.

Thời hạn bảo hiểm

01 năm; .

 
Bảo hiểm tai nạn Bảo Minh

Phí đa dạng theo nhu cầu
Tính phí miễn phí /tư vấn sản phẩm miễn phí tại đây

 
Quyền lợi của Người được bảo hiểm A. Chết và thương tật vĩnh viễn
 1. Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết/ thương tật tòan bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: Bảo Minh trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
 2. Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Bảo Minh ban hành kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.
 3. Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến thương tật bộ phận vĩnh viễn đã được trả tiền bảo hiểm, trong vòng một (01) năm kế từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của chính tai nạn đó, Bảo Minh sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó. Trong mọi trường hợp số tiền chỉ trả không được vượt quá số tiền bảo hiểm tham gia.
B. Thương tật tạm thời 1. Đối với số tiền bảo hiểm bằng hoặc dưới 20 (hai mươi) triệu đồng/người/vụ Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật hoặc chỉ trả theo chỉ phí phát sinh thực tế nhưng tối đa không vượt qúa tỷ lệ thương tật nêu trong bảng tỷ lệ trả tiền thương tật kèm theo Quy tắc bảo hiểm này. 2. Đối với số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng/người/vụ Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả toàn bộ các chi phí hợp lý phát sinh cho việc điều trị thương tật, bao gồm: dịch vụ xe cấp cứu (loại trừ bằng đường hàng không), tiền phẫu thuật, tiền khám, chỉ phí điều trị như: xét nghiệm, chiếu rọi hình ảnh, chụp phim, truyền dịch, truyền máu, Ôxy, huyết thanh, tiền giường bệnh, tiền thuốc điều trị, viện phí…Ngoài chi phí điều trị nêu trên, Bảo Minh xem xét chỉ trả khoản Tiền bồi dưỡng cho mỗi ngày nằm viện băng 0,1% x số tiền bảo hiểm x số ngày điều trị, nhưng tối đa không vượt quá 180 ngày nằm viện trong thời hạn bảo hiểm/ vụ tai nạn. Trong mọi trường hợp tổng số tiền chỉ trả cho tất cả các chỉ phí nêu trong mục 2 này không vượt tỷ lệ % thương tật trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm của Bảo Minh ban hành kèm theo quy tắc này. 3. Bảo hiểm trùng và/ hoặc tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm: Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm tai nạn có số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng trên một Hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm tai nạn, khi phát sinh tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm. Bảo Minh sẽ trả quyền lợi về chỉ phí y tế phát sinh cho việc điều trị thương tật trên cơ sở của từng hợp đồng và số tiền chỉ trả được tính theo tỷ lệ giữa Số tiền bảo hiểm tham gia của từng hợp đồng trên tổng các hợp đồng bảo hiểm. Trong mọi trường hợp số tiền chi trả cho từng hợp đồng không vượt quá Số tiền bảo hiểm tham gia của từng hợp đồng bảo hiểm và tổng số tiền chỉ trả cho các Hợp đồng bảo hiểm tham gia không được vượt quá tổng chỉ phí điều trị thực tế cũng như không được vượt quá tổng số tiền bảo hiểm tham gia. C. Quyền lợi hưởng trợ cấp trong thời gian điều trị tai nạn: Bảo Minh chi trả cho người được bảo hiểm tiền trợ cấp do tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm, mức chi trả 01 ngày nằm việc được căn cứ theo Số tiền bảo hiểm mà Người được bảo hiểm đã lựa chọn. Tối đa không quá 60 ngày nằm viện/năm bảo hiểm và không vượt quá số tiền trợ cấp được bảo hiểm.
STT Số tiền trợ cấp (VNĐ) Quyền lợi ngày nằm viện (VNĐ)
1                           5,000,000                                            160,000
2                         10,000,000                                            330,000
3                         15,000,000                                            500,000
4                         20,000,000                                            660,000
5                         30,000,000                                         1,000,000
6                         40,000,000                                         1,330,000
7                         50,000,000                                         1,660,000
8                         70,000,000                                         2,330,000
9                       100,000,000                                         3,330,000
 
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Việt

Tính phí và nhận tư vấn miễn phí tại đây

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Với sản phẩm Bảo Việt An Gia, bạn và gia đình sẽ thực sự yên tâm bởi mục tiêu của chúng tôi là  “Chăm sóc sức khỏe của bạn” Sản phẩm Bảo Việt An Gia mang đến cho bạn 5 chương trình bảo hiểm sức khỏe với những quyền lợi nổi trội, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn và gia đình.

Quyền lợi bảo hiểm cơ bản lên đến 454.000.000 đồng/người/năm

 • - Không yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng ký
 • - Tùy ý lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh
 • - Dịch vụ bảo lãnh thanh toán viện phí rộng khắp tại hơn 150 bệnh viện, phòng khám hàng đầu trên cả nước
 • - Ưu đãi giảm phí cho gia đình

Đối tượng bảo hiểm:

Mọi công dân và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 15 ngày tuổi đến 60 tuổi, tái tục đến 65 tuổi Phạm vi lãnh thổ: Việt Nam Quyền lợi bảo hiểm chính: Điều trị nội trú do ốm đau, bênh tật, tai nạn  bao gồm cả biến chứng thai sản Quyền lợi bảo hiểm bổ sung:

Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật, tai nạn bao gồm cả biến chứng thai sản

 • - Bảo hiểm Tai nạn cá nhân
 • - Bảo hiểm Sinh mạng
 • - Bảo hiểm Nha khoa
 • - Bảo  hiểm Thai sản
 
Ý kiến của bạn